O Projektu Edustories

Využití umělé inteligence a virtuální reality v rozvoji kompetencí k řešení náročného chování ve třídě

tacr logo Tento projekt je podpořen Technologickou agenturou ČR Doba řešení projektu: Září 2023 – Říjen 2026

Cíl projektu

Podpora

Podpora studentů a začínajících učitelů v řešení náročného chování ve třídě.

Zlepšení kompetencí

Zlepšení profesních kompetencí učitelů v oblasti řešení kázeňských situací.

Zvýšení sebevědomí

Zvýšení sebevědomí a jistoty učitelů v řešení podobných situací.

Cílem projektu (zkráceně nazývaném Edustories) je podpořit studenty a studentky učitelství a začínající učitele a učitelky v jejich snaze připravit se a lépe zvládat náročné chování dětí ve třídě.

V dnešní době začínající, ale i zkušení učitelé*ky často hodnotí své profesní kompetence za nedostatečné pro řešení kázeňských situací ve školní třídě. Tato situace mnohdy vede až k jejich frustraci a profesní nespokojenosti. Díky tomuto projektu si budou moci učitelé*ky analyzovat situace zvládání náročného chování žáků*yň a zkoušet si navrhovat řešení pro tyto situace. Může jít o situace, které se více či méně vyskytují ve školní praxi, a se kterými si v některých případech třeba vyučující neví rady. Věříme, že prohlubování reflexe a tvořivý přístup k řešení, opřený o teoretické koncepty, povede vyučující k rozvoji jejich profesních kompetencí a upevní jejich sebevědomí. Naší snahou je podpořit vyučující v získání jistoty v řešení náročných výchovných situací ve školní třídě a v podpoře kvality pozitivního klimatu.

Jak toho chceme dosáhnout?

Gamifikovaná webová platforma

První cesta k podpoře vyučujících je pomocí gamifikované webové platformy, ve které si uživatelé mohou vyhledávat řešení různých případů náročného chování, nebo vkládat vlastní kazuistiky a díky algoritmům AI zjistit potenciální řešení. Toto řešení pak mohou následně aplikovat a jeho dopady sledovat a vyhodnocovat v aplikaci. V rámci platformy si také uživatelé mohou díky AI trénovat konkrétní komunikační dovednosti při řešení náročného chování žáků*yň.

Virtuální simulované prostředí

Druhou intenzivnější cestou k podpoře rozvoje kompetencí je virtuální simulované prostředí náročných výchovných situací ve školní třídě. Cílem je vtáhnout vyučující do řešení situace, což prostředí virtuální reality umožňuje. VR bude k dispozici primárně studujícím pedagogické fakulty, ale i zájemcům z řad celoživotního vzdělávání.

E-learningový kurz

Třetí cestou podpory je vytvoření e-learningového kurzu. E-kurz se bude zaměřovat na seznámení s webovou platformou Edustories, bude seznamovat účastníky s efektivním využitím databáze kazuistik a se strategiemi rozvíjení profesních kompetencí, které vedou ke zvládání řešení náročného chování žáků*yň. Účastníci budou seznámeni s principy efektivních přístupů pro zvládání nekázně, jako jsou Nenásilná komunikace, Restorativní praxe ve škole, Sociální a emoční učení a Pozitivní podpory chování žáků, a podobně.

Náš tým

Jan Nehyba

Jan Nehyba

Hlavní řešitel projektu Linkedin nehyba@ped.muni.cz

Jedinec, který dokáže chrlit nápady na 42 životů, naštěstí má na realizaci celou věčnost. Amatérský NLP nadšenec, parazitující na Large Language Models. Odborný nadšenec do systémů a principů řešení náročného chování žáků a vlastních dětí. Pauzující psychoterapeut a aktivní lektor, vyučující na PdF MU. Clinical Advisor a Prompt engeneering v Uphealu.

Lucie Škarková

Lucie Škarková

Expertka na vytváření kurikula a jeho realizaci Linkedin skarkova@ped.muni.cz

Jsem vysokoškolská pedagožka, působím na katedře pedagogiky PdF MU, ráda podporuji učitele v dalším vzdělávání a přijde mi užitečné zkoumat vzdělávací realitu. Na Edustories mě baví potkávat experty z různých profesí, kteří vyvíjí nástroje a zkoušejí přístupy pro moderní vzdělávání učitelů.

Tereza Božičevičová

Tereza Božičevičová

Koordinátorka vývoje tereza.bozicevic@gmail.com

Jsem HRistka v IT se zkušenostmi s projektovým managementem, takže mě velmi těší, že díky tomuto projektu se daly spojit tyto zdánlivě velmi vzdálené světy. Volný čas trávím se svým malým psím miláčkem nebo sportem.

Lukáš Gurecký

Lukáš Gurecký

Webový vývojář Webová stránka l.gurecky@seznam.cz

Jsem webový vývojář, který se věnuje vývoji webových aplikací a webových stránek. V projektu Edustories se věnuji vývoji webové platformy a jejímu uživatelskému prostředí. Vedle toho se věnuji vývoji vlastních projektů a vývoji webových aplikací pro klienty.

Jan Cikrle

Jsem Ux/Ui designér, ilustrátor a grafik. V offline světě milovník fitnes, kávy a dobrého jídla.

Jan Švábík

Jan Švábík

Backend Developer Webová stránka jan.svabik@jetlio.com

V Edustories se věnuji návrhu architektury backendu a zároveň píši samotný kód. Vedle toho vlastním startup Comfyform, který se zabývá zpracováním dat z webových formulářů, a v Jetlio vytváříme webové stránky a komplexní webové aplikace.

Michal Štefánik

Michal Štefánik

NLP Scientist Github stefanik.mich@gmail.com

Specialist in NLP and machine learning, fan of efficient algorithms. Nature and coffee lover.

Markéta Košatková

Markéta Košatková

Lektorka VR lekcí Linkedin kosatkova@ped.muni.cz

V Edustories se věnuji zkoumání pedagogických principů a jejich aplikace v prostředí virtuální reality. Neučíme se o abstraktních kontextech a situacích, ale tak, že jsme jejich součástí.

David Košatka

David Košatka

Lektor VR lekcí Linkedin david.kosatka@mail.muni.cz

V projektu Edustories se věnuji implementaci virtuální reality. Věřím, že hluboce kontextové prostředí, které dovedeme ve VR simulovat, v kombinaci se zkušeností, která se děje na úrovni tělesného prožitku, přináší další možnost jak se lépe připravit na zvládání složitých situací ve školní třídě.

Jiřina Karasová

Jiřina Karasová

Expertka na vytváření kurikula a jeho realizaci Webová stránka Linkedin jkarasova@mail.muni.cz

Jsem studentka PhD v oboru školní pedagogiky, lektorka vyučující na PdF MU a FPE ZČU, nadšená do používání a lektorování aplikované improvizace a začínající s koučováním lidí. V Edustories mě baví, že se mohu věnovat náročným situacím ve třídách, způsobům jejich řešení a tomu, jak kompetence k zvládání takových situací předávat dalším lidem.

Martin Fico

Martin Fico

Koordinátor týmu Linkedin fico@ped.muni.cz

Výzkumně se zabývá vybranými tématy z oblasti vzdělávací politiky jako jsou prestiž učitelské profese, podpora sociálně znevýhodněných žáků a adaptace žáků z Ukrajiny. V minulosti působil jako hlavní řešitel projektu IGA a již několik let koordinuje Specifický výzkum na pracovišti. Jako člen týmu také působí ve výzkumných projektech TAČR a v Národním institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI). Svůj zájem pro výzkum se také snaží odevzdávat studentům v předmětu výzkum v pedagogické praxi. Kromě výzkumu se ve výuce zaměřuje také na rozvoj pedagogické komunikace, podnikavosti ve vzdělávání, školského managementu, či úvodu do pedagogiky a psychologie.

Progres v projektu

Možnost vyhledávání v databázi kazuistik náročného chování žáků.
55 %
Návrhy AI řešení u jednotlivých kazuistik z databáze.
5 %
Nahrávání vlastních kazuistik a získání AI výchovných plánů a návrhů řešení.
5 %
Sledování progresu v řešení náročného chování žáků.
0 %
Intenzivní podpora v řešení náročného chování žáků za využití virtuální reality.
10 %
Trénink komunikačních dovedností pro zvládání náročného chování žáků.
20 %
© 2024 Edustories, všechna práva vyhrazena